Списък на продуктите с марка Cayro

От 1954г испанската фирма Cayro произвежда игри и играчки. Марката предлага разнообразие, обхващащо и децата и възрастните. Продуктите са разделени на игри за деца, образователни игри, игри за приятели, класически игри, кубчета за игра и много други.

Игрите за деца имат компоненти за обучение и помагат на децата да развият определени способности.

С помощта на „Института по технологии на играчките“, фирмата разработва продукти, които отговарят на всички образователни тенденции и умения за 21 век:

– Внимание и концентрация
– Толерантност
– Самоконтрол и търпение
– Социализация
– Развитие на паметта – сензорна, краткосрочна и дългосрочна
– Пространствена ориентация
– Въображение и креативност
– Сътрудничество и лидерство
– Вербална изява и комуникация
– Моторни умения
– Емоционална интелигентност
– Самочувствие
– Решаване на проблеми и творческо мислене
– Грамотност и подобряване на лексиката
– STREAM – Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts and Mathematics, или това са уменията свързани с наука, технологии, роботика, инженерство, изкуства и математика

Shopping Cart