Списък на продуктите с марка Educo

Educo – материали за ранно развитие и обучение, чрез игра

Чрез играта децата придобиват ценен опит, който им позволява да растат и да се развиват.

Educo предоставя образователни материали за ефективно стимулиране на развитието на децата, чрез активно – практическо обучение.

Децата заслужават да развият пълния си потенциал. Подходящата подготовка за предучилищна възраст и фокусът върху индивидуалните таланти на всяко дете и техните лични резултати помагат за постигането на тези цели.

Продуктите на Educo са категоризирани в различни и ясни учебни насоки и умения.

Всички продукти се основават на международните стандарти за учебни програми, цели и умения.

Най -доброто образование за малките деца е стимулирането на тяхното естествено развитие.

За тях това превръща ученето в опит, който могат да използват до края на живота си.

Учене на базата на игра

Концепцията за образование в ранна детска възраст се основава на игрив начин на учене. Докато играят, децата изграждат и възстановяват собствената си реалност, опознават и разбират света, в който растат. По този начин играта, докато се използват всички сетива, се счита за учене и изисква силно емоционално участие.

Децата винаги влагат смисъл в своята игра – те си задават свои въпроси и се опитват да намерят своите индивидуални отговори.

Shopping Cart