Bigjigs 34022, Математическо бинго – Умножение и деление

24.90 лв.

Образователна игра

Възраст: 3+ години

Един от играчите трябва да бъде говорител. Дъските се разделят между останалите. Говорителят избира карта с резултатите и прочита числото върху нея. След това играчите търсят в своята игрална дъска конкретното число, като то, разбира се, не е задължително да бъде изписано, може и да бъде стойност на някоя от комбинациите за умножение и деление. Да, трябва да сте бързи и да смятате ловко. Първият играч, който извика, че е открил правилното уравнение, взема картата и с нея го покрива. Ако никой от играчите не намери числото от изтеглената карта, тя се връща обратно в купчинката. Същото се случва и тогава, когато играч посочи грешно уравнение.

Победителят е първият играч, който успее да запълни изцяло своята игрална дъска.

Shopping Cart