Umeia, Числата от 1 до 100 за писане по контур

8.40 лв.

Електронно помагало за формиране на правилно писане на числата от 1 до 100

Подробности за електронните материали може да научите тук: e-umeia

Възраст: 6+ години

Размер: 21 страници, формат А4

Принтирайте числата, които са трудни за детето, колкото пъти е нужно.

Помагалото включва числата от 1 до 100 за писане по контур, който детето да следва за ориентир.

Писането е върху редове, с цел привикване на детето за спазване на очертанията на реда при писане и изграждане на умение за писане на числа с еднаква височина.

Писането по зададен контур и върху редове ще даде на детето основа за формиране на правилно писане.

Числата от 1 до 10 се пишат по една страница, като последните редове са с поле за свободно писане.

Допълнително е приложена страница с всички числа от 1 до 10 за писане по 1 ред, която е удобна за периодични упражнения.

Числата от 11 до 100 се пишат по един ред.

Допълнително е приложена страница с числата 10,20, 30 … 100 за писане по 1 ред, която е удобна за периодични упражнения.

Шаблони с разпределението ще намерите в картинките към описанието на помагалото.

 

Shopping Cart