ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия на интернет магазин Умея (https://umeia-shop.com/)

Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на сайта umeia-shop.com от посетители и клиенти.

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Милакс ЕООД, ЕИК 201126018 със седалище и адрес на управление: София, бул Ал Стамболийски 167, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия с домейн „umeia-shop.com ”.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Наименование на Продавача: „Милакс ЕООД“

Седалище и адрес на управление: гр София, бул Ал Стамболийски 167

Контакти: shop@umeia.com, 0889 30 44 39

Управител: Милена Николова

Надзорни органи:

– Комисия за защита на личните данни. Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02 940 20 46, www.cpdp.bg

– Комисия за защита на потребителите. Адрес: гр. София, пл.“Славейков“ №4А, тел.: 02 980 25 24, www.kzp.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Приемането на настоящите Общи условия от клиентите на сайта е задължително условие за извършването на покупка.

Общите условия са публикувани на видно място на сайта и са достояние на всеки посетител.

Всички стоки се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката.

Продавачът си запазва правото да откаже или отложи поръчки на стоки, които не са налични към момента на даване на поръчката. Магазинът се обновява ежедневно и стоките, които не са в наличност се отбелязват и не могат да се поръчват, но въпреки това е възможна дадена стока, която я няма на склад, да се вижда като налична преди обновяването на сайта.

Потребителят заплаща на Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в електронния магазин.

Всички цени на стоките са крайни, обявени са в лева с включено ДДС.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи, чрез директна връзка или на посочените координати в раздел „Контакти”.

Всички изображения в магазина имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на стоките да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Стока. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

Поръчки в umeia-shop.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

При поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

Поръчки, получени без коректни или липсващи данни за доставка, се анулират, ако Продавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТКАЗАНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Продавача и Потребителя, се състои от настоящите общи условия

ПЛАЩАНЕ

Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по следните начини:

  • С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката
  • По банкова сметка на Продавача посочена в предварително издадена проформа фактура или фактура.
  • С кредитна или дебитна карта през системата на PaySera

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от лева.

ДОСТАВКА

Продавачът използва за доставки куриерска фирма.

Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес – домашен или служебен, или до офис на куриерската фирма.

Цената за доставка е 4.90 лева за поръчки под 90,00лв.

Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 90,00 лв.

Пълните условия за доставка, може да намерите тук.

РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

Продавачът ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

– стоката не е използвана;

– опаковката не е отваряна;

– запазена е касовата бележка/фактурата.

Съгласно закона за защита на потребителите, всеки клиент има право на рекламация.

На рекламация подлежат дефектни стоки или стоки с констатирани липси.

Пълните условия за рекламация и връщане на стоки, може да намерите тук.

ДРУГИ

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Продавачът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. Промените се публикуват в сайта на магазина и влизат в сила от датата на публикуването им.

Shopping Cart