РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламация или връщане на стока, закупена от интернет магазин Умея (umeia-shop.com)

Отказване от стока Съгласно закона за защита на потребителите, чл.55,

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

Фирма Милакс ЕООД, собственик на umeia-shop.com, ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

– стоката не е използвана;

– опаковката не е отваряна;

– запазена е касовата бележка или фактурата;

Рекламация на стока

Съгласно закона за защита на потребителите, всеки клиент има право на рекламация.

На рекламация подлежат дефектни стоки или стоки с констатирани липси.

При предявяване на ракламация на стока клиента може да претендира за:

– възстановяване на заплатената сума;

– за заменяне на стоката с друга със същата цена;

– за отбив от цената.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията – касова бележка или фактура.

Транспортните разходи за връщане на стоки в рекламация е за сметка на магазина.

Рекламацията или отказа се предявяват към „Умея шоп“, като се подават писмено на shop@umeia.com При подаване на рекламация/отказ, клиента посочва стоката, размера на претендираната сума, адрес и телефон за връзка.

Парите се възстановяват в 30 дневен срок от получаване на писмото.

Shopping Cart