umeia, Пространствена ориентация – основни задачи

18.50 лв.

Електронно помагало за развитие на пространствено мислене за деца

Формат: Файлът е в pdf-формат, който се изпраща на имейл и може да се принтира многократно.

Подробности за електронните материали може да научите тук: e-umeia

Възраст: 5+ години

Размер: 30 страници, формат А4, pdf – файл

Комплект от активни игри, с които детето да развие пространствено мислене и правилна ориентация.

Помагалото включва основни задачи за пространствена ориентация, с които детето да се упражнява.

Децата от предучилищна възраст трудно се ориентират в пространството. Това предполага и преднамерени занимания за ориентиране, които да са подходящи и възприемчиви от малчуганите.

Помагалото е подходящо за учители, логопеди и терапевти

За стимулиране на пространствените представи при децата могат да се използват различни занимания под игрова форма, чрез които те да се упражняват.

Децата нямат изградени представи за посока и за пространствено разположение на предметите (под, над, зад, пред, вляво, вдясно и т.н)

Помагалото е с различни игрови задачи, с които децата да учат, развиват и практикуват усет за посока и пространствено разположение.

Shopping Cart