umeia, Думи за писане по пунктир и свободно писане

5.90 лв.

Електронно помагало за подобряване на краснописа.

Подробности за електронните материали може да научите тук: e-umeia

Серия: Подобряване на краснописа

Възраст: 6+ години

Размер: 10 страници, формат А4

Помагалото включва думи за писане по пунктир и празни редове за преписване на думите.

На всеки ред има по една дума, която се повтаря до края на реда.

След този ред следва празен, където детето на препише думата, която преди това е написало по пунктир.

Свободното писане има за цел затвърждаване и проверка на писането на дадената дума.

Думи за практикуване на красиво писане.

Думите са написани с ръкописни букви. Така докато повтарят пунктираните линии, децата ще тренират правилното изписване на буквите.

Красивият почерк е трудно умение за овладяване, но може да се постигне с повече практика.

Материалите от серията Подобряване на краснописа имат точно такава цел – повече практични занимания.

Почеркът се подобрява с практика.

Shopping Cart