Umeia, Намери и огради (печатни и ръкописни букви)

9.50 лв.

Електронно помагало с всички печатни и ръкописни букви

Подробности за електронните материали може да научите тук: e-umeia

Упражнявайте разпознаването на печатни и ръкописни букви и тяхното разграничаване.

Защо е важно това?

В първи клас децата преписват думи и изречения, които са написани с печатен шрифт, а се пишат с ръкописен такъв.

Възраст: 6+ години

Размер: 30 страници, формат А4

Помагалото е с всички печатни и ръкописни букви.

Задачата за детето е да намери и огради главна и малка печатна буква и главна и малка ръкописна буква.

Има вариант да се зададе за търсене само главните печатни и ръкописни, само малките печатни и ръкописни или само печатни или само ръкописни букви.

Заниманието е полезно със съпоставянето на ръкописна и печатна буква.

Децата, които се затрудняват в разграничаването на двата вида букви, могат да се упражняват отново и отново.

Търсете 1, 2, 3 и/или 4 букви. Задраскайте тези, които детето да не търси.

Упражнявайте разпознаването на печатни и ръкописни букви и тяхното разграничаване.

 

Насока за учители/родители:

На всяка страница има  по 80 букви – по 10 букви от всяка търсена буква и 40 букви от останалите.

Детето трябва да намери и огради:

  • Главни печатни букви – 10 броя
  • Малки печатни букви – 10 броя
  • Главни ръкописни букви – 10 броя
  • Малки ръкописни букви – 10 броя

Може да се зададе да се търси само главна печатна буква „М“. В такъв случай задраскайте другите три квадратчета в условието на листа.

Така работните листа могат да се използват за търсене по няколко направления:

  • печатни букви
  • ръкописни букви
  • съпоставяне на печатни и ръкописни букви
  • съпоставяне на малки и главни букви

 

Проверката освен дали са оградени всички зададени букви е и за дали има грешно оградени букви.

При голям брой грешни букви, трябва да се обърне внимание на детето с допълнителни занимания на тази тематика.

 

Също може да ви хареса…

Shopping Cart