Umeia, От печатни към ръкописни букви

9.50 лв.

Електронно помагало за преход от печатни към ръкописни букви

Подробности за електронните материали може да научите тук: e-umeia

Серия: Подготовка за първи клас

Възраст: 6-7+ години

Размер: 30 страници, формат А4

Принтирайте буквите, които са трудни за детето, колкото пъти е нужно.

Помагалото включва всички печатни и ръкописни букви.

Първи стъпки с ръкописните букви – запознаване с техните графични символи, които са сходни до печатните, но имат някои различия.

Заниманията с помагалото ще помогнат на децата да усетят приликите и разликите между печатните и ръкописните букви.

Ще направят първите си стъпки с ръкописните букви, а в първи клас ще продължат ученете им в други направления – звук, свързване в сричка, четене и т.н

Помагалото е подходящо и за деца с обучителни затруднения, за които е трудно съпоставянето на печатните и ръкописните букви.

Помагалото дава една предварителна основа за преход към ръкописните букви.

В първи клас започва ученето на ръкописните букви, които са сходни на печатните, но имат и различия. Тези прилики и разлики, детето ще ги е научило с помагалото „От печатни към ръкописни букви“

В първи клас печатните и ръкописните букви са дадени като графични символи, но не са предвидени занимания по темата.

Също така в първи клас децата преписват думи и изречения, които са написани с печатен шриф, а се пишат с ръкописен такъв.

 

За допълнителни занимания с печатните и ръкописни букви:

Umeia, Намери и огради (печатни и ръкописни букви)

Shopping Cart