umeia, От печатни към ръкописни букви

9.50 лв.

Упражнения за преход от печатни към ръкописни букви

Формат: Файлът е в pdf-формат, който се изпраща на имейл и може да се принтира многократно.

Подробности за електронните материали може да научите тук: e-umeia

Серия: Подготовка за първи клас

Възраст: 6-7+ години

Размер: 30 страници, формат А4

Помагалото включва всички печатни и ръкописни букви.

Първи стъпки с ръкописните букви – запознаване с техните графични символи, писано по пунктир и свободно писане, визуални възприятия и буквен гнозис

Заниманията с помагалото ще помогнат на децата да усетят приликите и разликите между печатните и ръкописните букви.

Ще направят първите си стъпки с ръкописните букви.

Помагалото е подходящо и за деца с обучителни затруднения, за които е трудно съпоставянето на печатните и ръкописните букви.

Помагалото дава една предварителна основа за преход към ръкописните букви.

В първи клас започва ученето на ръкописните букви, които са сходни на печатните, но имат и различия. Тези прилики и разлики, детето ще ги е научило с помагалото „От печатни към ръкописни букви“

В първи клас печатните и ръкописните букви са дадени като графични символи, но не са предвидени занимания по темата.

За допълнителни занимания с печатните и ръкописни букви:

Umeia, Намери и огради (печатни и ръкописни букви)

Shopping Cart